Betaalbaarheid verduurzamingsmaatregelen

De betaalbaarheid van verduurzamingsmaatregelen is voor gemeenten een cruciale factor bij het creëren van draagvlak bij bewoners. Woningeigenaren moeten de isolatiemaatregelen, de aansluiting op een warmtenet of de investering in een warmtepomp immers wel kunnen betalen. Het is daarom belangrijk dat gemeenten inzicht krijgen in de kosten en baten voor bewoners als zij de wijkaanpak in de warmtetransitie vormgeven.

Handreiking betaalbaarheid als hulpmiddel lokale warmtetransitie

De handreiking betaalbaarheid is een handig hulpmiddel voor gemeenten. Deze bevat een overzicht van de huidige subsidies en financieringsinstrumenten, en een stappenplan om de kosten-batenanalyse inzichtelijk te presenteren aan woningeigenaren. De handreiking gaat uit van zowel bestaand beleid als het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw).

De handreiking betaalbaarheid gaat over de betaalbaarheid voor woningeigenaren, en niet voor bedrijven en instellingen.

Dashboard Eindgebruikerskosten

Met het Dashboard Eindgebruikerskosten krijgen gemeenten inzicht in de eindgebruikerskosten van verschillende warmtestrategieën voor eigenaar-bewoners, huurders van corporatiewoningen en huurders van particuliere huurwoningen. Ook maakt het dasboard inzichtelijk welke kosten bij andere betrokken actoren terecht komen. Dit zijn: woningcorporaties, particuliere verhuurders, netbeheerders en het Rijk in de rol van subsidieverstrekker.

Cookie-instellingen