Transitievisie warmte van heel Nederland in beeld

06-09-2023

Hoe zien de transitievisies warmte en de plangebieden van (andere) gemeenten eruit? Welke energiebesparende maatregelen, energiebronnen en technieken zetten gemeenten in? Dit is nu ook zichtbaar in de Warmteatlas.

Hoe zien de transitievisies warmte en de plangebieden van (andere) gemeenten eruit? Welke energiebesparende maatregelen, energiebronnen en technieken zetten gemeenten in? Dit is nu ook zichtbaar in de Warmteatlas. 

De database transitievisie warmte (tvw-database) is geactualiseerd

Van de gegevens, volgens de  transitievisies warmte van de gemeenten, heeft RVO een visualisatie gemaakt. Je kunt de collectieve, individuele en/of gecombineerde alternatieve warmteoplossingen van gemeenten in beeld zien. Deze viewer is in de Warmteatlas opgenomen. Je kunt via de Warmteatlas direct naar de informatielagen van de transitievisies warmte en naar eigen inzicht combineren met andere gegevens in de Warmteatlas. De geactualiseerde  tvw-database bevat nu informatie over 2.676 plangebieden voor 346 gemeenten in Nederland.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen