Over NPLW

Vóór 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen verduurzamen of van het aardgas af. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord van 2019 en de Klimaatwet van 2022. Gemeenten zijn de regisseur van deze warmtetransitie. Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) inspireert en ondersteunt gemeenten met kennis en handelingsperspectief zodat zij als regisseur hier uitvoering aan kunnen geven.  

Het NPLW bouwt voort op de kennis van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW).

Waarom de warmtetransitie?

Steeds meer huishoudens kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen. We willen niet meer afhankelijk zijn van gas uit Rusland en in Groningen zetten we een punt achter de gaswinning. Voor toekomstige generaties is de wens om de aarde leefbaar te houden. Dit alles maakt dat we onze woningen en gebouwen anders, aardgasvrij gaan verwarmen.

Wat is het doel?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 55% minder broeikasgassen moet uitstoten ten opzichte van 1990. Om dit doel te halen moeten ongeveer 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen verduurzamen en/of van het aardgas af. In 2050 moet Nederland volledig klimaatneutraal zijn. Dan zijn alle woningen en andere gebouwen aardgasvrij. 

Meer informatie

 

 

Cookie-instellingen