Meerjarenprogramma en uitvoeringsagenda

Het meerjarenprogrammaplan (MJP) biedt de kaders waarbinnen het NPLW werkt in de periode 2023-2025. Het MJP dient als inhoudelijk en organisatorisch kader van de uitvoeringsagenda’s die jaarlijks worden gemaakt. Dit geeft houvast voor de activiteiten die het NPLW uitvoert.

Hoe is het MJP tot stand gekomen?

Het MJP is december 2022 als werkdocument vastgesteld door de opdrachtgevers van het NPLW. Vervolgens is het NPLW vanaf 1 januari 2023 formeel gestart. In september 2023 is het MJP geactualiseerd op basis van:

  • gesprekken met gemeenten en partners;
  • de Monitor proeftuinen;
  • vragen die zijn binnengekomen bij de NPLW-helpdesk.

Deze inzichten zijn ook verwerkt in de Lokale Warmtetransitie in Beeld (LWiB). De LWiB biedt daarnaast input voor de uitvoeringsagenda’s die het NPLW jaarlijks maakt.

Adaptieve werkwijze

Het NPLW werkt adaptief. Dat betekent dat we niet op voorhand alles tot in details uitwerken en vastleggen, maar dat we periodiek evalueren met onze opdrachtgevers of het programma nog steeds voldoet aan het doel dat we nastreven. Deze werkwijze is passend bij de warmtetransitie waarin perspectieven, technieken, innovaties en knelpunten snel kunnen ontwikkelen en wijzigen.

Downloads

Meer informatie

 

 

 

Cookie-instellingen