Bewoners meekrijgen in de warmtetransitie: het participatieproces

Onder welke voorwaarden willen bewoners mee in de warmtetransitie? Hoe kan deze voor hen aantrekkelijk(er) worden gemaakt en wat voor ondersteuning hebben zij nodig van de gemeente? Dit zijn allemaal belangrijke vragen die een gemeente zich moet stellen bij het ontwerpen van een participatieproces.

Uitgangspunten participatieproces

Hoe ontwerp en organiseer je een participatieproces voor het aardgasvrij maken van een wijk? We beschrijven een aantal articipatie-uitgangspunten die je hierbij kunt hanteren. 

Ga naar uitgangspunten participatieproces >

Geschiktheid participatiemethoden participatieproces

Welke methode geschikt is voor jouw participatieproces, hangt af van de gewenste doelgroep en hoe intensief je hen wilt betrekken bij de besluitvorming.

Lees meer over de geschiktheid van participatiemethoden >

Democratisch samenwerken met bewoners

Hoe zorg je dat bewoners op een goede manier kunnen meepraten en meedoen? Dat iedereen kan weten wat er wanneer kan of moet gebeuren? En hoe voorkom je dat de hardste schreeuwers de meeste aandacht krijgen? Dit zijn vragen over de democratische kwaliteit van het proces. Democratische kwaliteit draagt bij aan de legitimiteit maar ook aan het draagvlak van beleid en uitkomsten. 

Ga naar democratisch samenwerken met bewoners >

Participatiewetten en -regels

Op welke manier is participatie verankert in de wet- en regelgeving rondom de warmtetransitie? Waar moet je rekening meehouden en wat betekent dat voor het participatieproces?

Lees meer over participatiewetten en -regels >

Samenwerken met stakeholders

Naast de gemeente en bewoners zijn ook woningcorporaties, bedrijven, netbeheerders, energieloketten en vele andere (professionele) stakeholders actief in wijken over energiebesparing, woonkwaliteit en aardgasvrij. Met allemaal hun eigen ideeën, belangen en plannen ten aanzien van de transitie. Het is van belang waar mogelijk samen op te trekken wat betreft de communicatie en participatie. Conflicterende acties en berichten richting bewoners kunnen het proces verstoren. En bovendien: gemeente en stakeholders kunnen synergie bereiken door samen op te trekken.

Lees meer over samenwerken met stakeholders >

Praktijkvoorbeelden

Ben je benieuwd hoe andere gemeentes hun participatie hebben vormgegeven? Bekijk dan een van de praktijkvoorbeelden hieronder.

Hulpmiddelen

Stappenplan participatieroute

Via de participatieroute krijg je inzicht in wat je nodig hebt om bewoners op een constructieve manier te laten participeren in de besluitvorming en de uitvoering van de warmtetransitie in hun wijk. De uitkomst van het georganiseerde participatietraject vormt vervolgens de input voor het opstellen van een breed gedragen uitvoeringsplan. Ga naar het stappenplan participatieroute

Infographic stakeholders

Het is belangrijk dat er een constructieve samenwerking en heldere rolverdeling is tussen de gemeente, woningbouwcorporatie en de netbeheerder. De infographic stakeholders laat zien wie, welke verantwoordelijkheden heeft, welke informatie partijen kunnen brengen en wat ze kunnen bieden in de warmtetransitie.

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"8","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"252919"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen