Omgevingswet

Hoe kom je van een transitievisie warmte naar een gewijzigd omgevingsplan? Met welke afspraken uit de Omgevingswet moet je dan rekening houden? En wat zijn de gevolgen van nieuwe regelgeving als de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) en het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw)? We zetten het hier op een rij.

Klimaatakkoord

Wat betekent het Klimaatakkoord voor de beleidscontext van de warmtetransitie? Welke afspraken gelden in Nederland over de te behalen doelen? Welke rol spelen de gemeenten hierin? We leggen het uit in onderstaande video.

 

 

Omgevingswet

Welke instrumenten biedt de Omgevingswet voor de uitvoering van de lokale warmtetransitie?

 

 

Wgiw en Bgiw

De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) en Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw) is nieuwe wet- en regelgeving die moet gaan helpen de warmtetransitie vorm te geven. In deze video in op de vraag wat de Wgiw en het Bgiw betekenen voor gemeenten. En hoe je als gemeente het beste met deze regelgeving om kan gaan.

 

 

Verplichtingen en bevoegdheden

De inwerktreding van de Omgevingswet en komst van nieuwe wet- en regelgeving als de Wgiw en Bgiw betekent ook iets voor de verplichtingen en bevoegdheden die gemeenten straks hebben. Hoe verandert dit en wat is verstandig als je de transitievisie warmte actualiseert en het uitvoeringsplan opstelt?

 

 

 

Disclaimer

De inhoud van de video’s gaat uit van de juridische stand van zaken per februari 2023. De Omgevingswet treedt in werking per 1 januari 2024. De Wgiw en Bgiw bevinden zich op dit moment nog in het wetgevingsproces. De exacte datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

 

Vragen?

Wil je meer informatie over het gemeentelijk planproces? Neem contact op met de accounthouder van jouw regio. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze videoserie? Neem dan contact op met onze Helpdesk. Deze videoserie is gemaakt in samenwerking met VNG Realisatie.

 

Hulpmiddelen

Deze tools en instrumenten kunnen je helpen met wet- en regelgeving

Aandeslagmetdeomgevingswet.nl

 
Cookie-instellingen