Transitievisie warmte

Een transitievisie warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Hierin staat beschreven hoe en welke wijken een gemeente van het aardgas afhaalt. Minimaal elke 5 jaar actualiseer je de transitievisie warmte.

Inhoud transitievisie

In de eerste transitievisie warmte legde je als gemeente vast in welke wijken je tot en met 2030 aan de slag gaat. In de volgende transitievisie warmte breng je de volgende periode in beeld. Deze transitievisie warmte wordt uiterlijk 31 december 2026 vastgesteld. Hierin staan de wijken waar de gemeente in de periode tot en met 2035 aan de slag gaat en zo verder tot 2050 wanneer de energietransitie afgerond is. 

Bestuurlijke besluitvorming

Na het opstellen van een transitievisie warmte moet deze worden vastgesteld. De besluitvorming bestaat uit verschillende onderdelen: uitganspunten van het klimaatakkoord, het juridisch en beleidsmatig kader, vereisten Programma onder de Omgevingswet en vereisten omgevingsvisie, zoals bedoeld in de Omgevingswet. 

Ga naar bestuurlijke besluitvorming > 

Wat staat er in een transitievisie warmte?

Als je aan de slag gaat met een transitievisie warmte kan het handig zijn om te weten hoe andere gemeentes daarmee om zijn gegaan. In veel gemeenten is de eerste transitievisie warmte inmiddels gereed. Via de database transitievisie warmte zijn ze te bekijken. We zetten hier op een rij uit welke elementen de meeste transitievisies bestaan. 

Bekijk hier wat er in een transitievisie warmte staat > 

Praktijkvoorbeelden

Ben je benieuwd hoe andere gemeentes een transitievisie warmte hebben ontwikkeld? Bekijk dan een van de praktijkvoorbeelden hieronder.

Hulpmiddelen

Database transitievisie warmte

Hoe ziet de transitievisie warmte van jouw en/of andere gemeenten eruit? Welke energiebesparende maatregelen, energiebronnen en technieken zetten zij in? En hoe ziet de planning eruit? De transitievisie warmte database (tvw-database) geeft onder andere zicht op deze onderdelen over 2676 plangebieden van alle gemeenten in Nederland.

Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO)

Ben jij op zoek naar lokale data voor het opstellen van de transitievisie warmte of uitvoeringsplannen? DEGO is een toegankelijke en gebruiksvriendelijke dataverkenner die speciaal ontwikkeld is voor gemeenten, om je te helpen bij het opstellen van de transitievisie warmte en/of het uitvoeringsplan.

Startanalyse

Vergelijk de 5 warmtestrategieën voor jouw warmteprogramma of uitvoeringsplan op basis van de laagste maatschappelijke kosten. Ga naar de Startanalyse

Regionale klimaatmonitor

Krijg inzicht in de voortgang in de energietransitie binnen jouw gemeente. En vergelijk jouw gemeente met buurtgemeenten. Ga naar de regionale klimaatmonitor

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"8","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"250422"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen