Stap 4 | Vaststellen uitvoeringsplan

De laatste stap is de vaststelling van het uitvoeringsplan door het college van B en W en de verankering als programma onder de Omgevingswet.

Het omgevingsplan is het juridische sluitstuk van beleidskeuzen die in het uitvoeringsplan en de daaraan voorafgaande besluiten zijn gemaakt. Het uitvoeringsplan is een belangrijke bouwsteen voor de onderbouwing van het besluit tot wijziging van het omgevingsplan. De inhoud van het uitvoeringsplan vormt een belangrijke basis voor de regels die in het omgevingsplan worden vastgelegd.

Aangezien een uitvoeringsplan onder de Omgevingswet wordt beschouwd als een vrijwillig programma moet het worden vastgesteld door het college van B en W. Het ligt echter voor de hand de raad vroegtijdig te betrekken, aangezien de raad wel het omgevingsplan vaststelt. 

Meer informatie

Cookie-instellingen