Isoleren en energie besparen

Wil je verwarmen zonder aardgas, dan is isoleren vaak noodzakelijk. Als je een gebouw isoleert, is er minder warmte nodig om het op de juiste temperatuur te krijgen. Isoleren is nodig om met nieuwe technieken een gebouw comfortabel warm te krijgen en om duurzame warmtebronnen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Minder energieverbruik

Het isoleren en luchtdicht maken van een gebouw zorgen ervoor dat een gebouw een lagere warmtevraag heeft en dus minder energie gebruikt. Daardoor hoeft er minder energie geproduceerd te worden. Dat scheelt ruimte en grondstoffen, en is dus duurzaam.

Ook wordt de binnenzijde van geïsoleerde bouwdelen als gevels en ramen minder koud, waardoor het comfort in de woning verbetert. Bij een betere luchtdichtheid verminderen ook tochtklachten en het energiegebruik. Naast het isoleren van de woning is het ook van belang om aandacht te hebben voor ventilatie, om te zorgen voor goede luchtkwaliteit.

Rol gemeenten bij isoleren van gebouwen

Gemeenten zijn op verschillende manieren betrokken bij het isoleren van gebouwen:

  • Bij het isoleren van gevels en daken aan de buitenzijde kan het aanzicht van gebouwen veranderen. De gemeente moet hiervoor vergunningen verlenen via het Omgevingsloket.
  • Een gemeente kan isolatiemaatregelen stimuleren door bijvoorbeeld eigenaren financiële ondersteuning te geven. Binnen een wijkaanpak kunnen gemeenten initiatieven bundelen en wellicht komen tot collectieve inkoop van maatregelen.
  • Gemeenten maken prestatieafspraken met corporaties, onder andere over energiebesparing.
  • Bedrijven zijn in het kader van de Omgevingswet verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. In de Erkende Maatregelenlijst staan ook maatregelen om de thermische kwaliteit van de schil te verbeteren. Omgevingsdiensten controleren daarop.

Veel gemeenten hebben energieteams opgezet. Deze energieteams helpen bewoners om energie te besparen en geven adviezen over verduurzamingsmaatregelen. Ook helpen zij huishoudens die met energiearmoede te maken hebben.

Praktijkvoorbeelden

Wil je meer weten over isolatie? Bekijk dan een van de praktijkvoorbeelden hieronder.

Hulpmiddelen

Menukaart lokale aanpak energiehulp

De menukaart lokale aanpak energiehulp is een hulpmiddel om nu en op de lange termijn keuzes te maken in de samenwerking met energieteams en andere partijen. Welke maatschappelijke- en verduurzamingsdoelen wil je behalen? Hoe verbind je opgaven? En welke rol neem je in deze samenwerking als gemeente?  De menukaart lokale aanpak energiehulp (pdf) is gemaakt door Energie Samen.

Toolkit lokale aanpak isolatie

Pagina op de website volkshuisvestingnederland.nl over de lokale aanpak isoleren, met achtergrondinformatie, communicatiemateriaal voor gemeenten, infographics, aanvraagformulieren, verordeningen en praktijkverhalen.

Toolkit isoleren: content voor gemeenten

Milieu Centraal heeft voor gemeenten een toolkit ontwikkeld met toegankelijke informatie over isolatie. Hiermee help jij de inwoners in jouw gemeente op weg.

Toolkit energiefixers

De energiefixer heeft ook veel waarde wanneer hij of zij achter de voordeur is. Zo kan hij een rol spelen bij het signaleren van financiële zorgen en het doorverwijzen naar hulp en ondersteuning. Daarom is er een toolkit voor energiefixers. Die kunnen zij benutten – als een huishouden hier behoefte aan heeft - om bredere hulp aan te bieden. Daarnaast kan de toolkit benut worden tijdens de opleiding of bijscholing van de medewerkers van de energiefixbedrijven.

EP-online

Download hier een databestand met de actuele energielabels van Nederland en jouw gemeente . Hiervoor is basiskennis nodig om databestanden te kunnen analyseren.

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"8","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"252908"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen