Warmtebronnen

Hier vind je een overzicht van een aantal warmtebronnen die belangrijk zijn voor het maken van de wijkuitvoeringsplannen. Dat zijn: aquathermie, bio-energie voor collectieve verwarming, bodemenergie en WKO, geothermie, groengas, restwarmte, waterstof en zonnewarmte.

Aquathermie

Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. De warmte uit het water wordt als dat nodig is opgeslagen in de bodem en daarna opgewaardeerd met een warmtepomp. 

Ga naar Aquathermie >

Bio-energie

Door verbranding van vaste biogrondstoffen, zoals houtpellets en -snippers, vloeibare biogrondstoffen of biogas kun je water verwarmen. Een blok- of stadsverwarmingsnet levert dit water aan gebouwen voor ruimteverwarming en warm tapwater.

Ga naar Bio-energie >

Bodemenergie

Bodemenergie is het gebruiken van de bodem om warmte en koude aan te onttrekken en in op te slaan. Het is een toekomstbestendige oplossing voor het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Men spreekt van bodemenergie tot een maximale diepte van 500 meter. Een warmtepomp waardeert de warmte uit de bodem op tot een voor gebouwen bruikbaar niveau.

Ga naar Bodemenergie >

Geothermie

Geothermie is het gebruik van warmte uit de diepe ondergrond vanaf 500 meter en dieper voor het verwarmen van huizen, gebouwen, kassen en lichte industrie. We noemen geothermie ook wel aardwarmte. 

Ga naar Geothermie >

Groengas

Groengas is gas uit biomassa dat opgewerkt is tot aardgaskwaliteit en via het bestaande gasnet naar de gebouwen kan. Voor de gebruiker is groengas gelijk aan aardgas en zijn er geen aanpassingen nodig in zijn/haar gastoestellen. Groengas is maar beperkt beschikbaar; bij voorkeur wordt het alleen toegepast in wijken waar alternatieven veel duurder of technisch niet haalbaar zijn.

Ga naar Groengas >

Restwarmte

Restwarmte komt vrij bij een productieproces, wordt getransporteerd via een bestaand of nieuw warmtenet en wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en tapwater. Restwarmte is warmte die over is en niet meer binnen het bedrijf zelf kan worden gebruikt. 

Ga naar Restwarmte >

Zonnewarmte

Je kunt zonnewarmte grootschalig gebruiken om een warmtenet te voeden of een industrieel proces. Daarnaast kun je zonnewarmte ook op kleine schaal gebruiken om warm tapwater te maken of voor ruimteverwarming. Als de temperatuur niet hoog genoeg is, kan zonnewarmte gecombineerd worden met een warmtepomp. 

Ga naar Zonnewarmte >

Waterstof

Waterstofgas kan aardgas vervangen zonder grote aanpassingen aan het gasnet en apparatuur. Waterstof wordt tot 2023 in de gebouwde omgeving alleen gebruikt in pilots om ervaring op te doen. 

Ga naar Waterstof >

Warmteopslag

Warmteopslag is het opslaan van warmte voor gebruik later. Deze factsheet gaat vooral over de rol van warmteopslag bij warmtenetten. 

Ga naar Warmteopslag >

Praktijkvoorbeelden

Ben je benieuwd welke warmtebronnen andere gemeentes gebruiken? Bekijk dan een van de praktijkvoorbeelden hieronder.

Hulpmiddelen

Startanalyse

Vergelijk de 5 warmtestrategieën voor jouw warmteprogramma of uitvoeringsplan op basis van de laagste maatschappelijke kosten. Ga naar de Startanalyse

Warmteatlas

Vind vraag en aanbod van warmte in jouw gemeente. Ga naar de warmteatlas

Aquathermieviewer

Vind informatie over de potentie voor thermische energie uit oppervlakte, afval en drinkwater in je eigen omgeving. Let erop dat de geschetse potentie waarschijnlijk lager uitvalt.
Tip: naast de nationale viewer bestaan er ook regionale viewers.
Ga naar de aquathermieviewer

WKO-bodemenergie tool

Krijg inzicht waar de mogelijkheden voor bodemenergiesystemen in jouw regio zijn. Ga naar de WKO-bodemenergie tool

Factsheets warmte

Achtergrondinformatie per warmtebron, opgesteld door NP RES. Download de factsheets (pdf)

Regionale warmtebronnen

Bekijk voor jouw Brabantse gemeente het warmtebronnenregister dat bestaat uit landelijke en lokale informatie.

Bekijk voor jouw Zuid-Hollandse gemeente een interactieve kaart met de belangrijkste facetten van de warmtetransitie.

Bekijk voor jouw Zeeuwse gemeente een interactieve kaart met de warmtevraag en -aanbod.

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"8","orderBy":"contentPage_dateVisible ASC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"252759"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen