Warmtenet

Een warmtenet is een collectieve oplossing om gebouwen te verwarmen. We leggen hier uit hoe de techniek en de financiering achter een warmtenet in elkaar steekt. Welke verschillende soorten warmtenetten er zijn. Hoe je gebouwen aansluit op een warmtenet en hoe je zelf als gemeente bepaalt of en welke type warmtenet geschikt is.

Warmtenet factsheet

In de warmtenet factsheet leggen we uit uit welke onderdelen een warmtenet bestaat. We leggen hier uit wanneer een warmtenet een geschikte oplossing is, hoe duurzaam een warmtenet is en wat de verschillende temperatuurniveaus van een warmtenet zijn. 

Ga naar warmtenet factsheet >

Financiering van een warmtenet

Hoe financier je een warmtenet? Op deze pagina vind je meer informatie over de financiering van een warmtenet, warmtetarieven en het opstellen van een businesscase.

Lees meer over financiering van een warmtenet >

5e generatie warmte- en koudenetten

5e generatie warmte- en koudenetten zijn systemen die zorgen voor verwarming én koeling, door zoveel mogelijk lokaal warmte- en koudevraag uit te wisselen of tijdelijk op te slaan in buffers. Door dit slim te doen kan het systeem heel duurzaam zijn.  

Lees meer over het 5e generatie warmte- en koudenetten >

Midden- en hogetemperatuur warmtenet

Bij een warmtenet met een midden- en hogetemperatuurbron is de temperatuur van de warmtebron hoog genoeg om aan woningen water van circa 70 °C te leveren. Door deze hoge temperatuur is ook de levering van warm tapwater mogelijk.  

Lees meer over het midden- en hogetemperatuur warmtenet >

Lage temperatuur warmtenet

Bij een warmtenet met een lagetemperatuurbron heeft de warmtebron een te lage temperatuur om het water direct te gebruiken. De warmte moet daarom collectief of individueel - in het gebouw zelf - worden opgewaardeerd.  

Lees meer over het lagetemperatuur warmtenet >

Bestaande bouw aansluiten op een warmtenet

Bij het verduurzamen van 1,5 miljoen woningen is een belangrijke rol weggelegd voor het aansluiten van bestaande bouw op warmtenetten. Het gaat hier om zowel grondgebonden woningen als gestapelde bouw met blokverwarming. 

Lees meer over bestaande bouw aansluiten op een een warmtenet >

Tips en rapporten

Praktijkvoorbeelden

Ben je benieuwd hoe andere gemeentes een warmtenet hebben ontwikkeld? Bekijk dan een van de praktijkvoorbeelden hieronder.

Hulpmiddelen

Keuzemodel warmtenet aansluiten bestaande bouw

Met het 'keuzemodel bestaande bouw aansluiten op een warmtenet' krijgen warmtebedrijven en eigenaren van een gebouw inzicht in de verschillende technische mogelijkheden en hun voor- en nadelen. Je krijgt daarnaast een overzicht van de kosten vanaf de hoofdleiding in de straat tot en met de aflevering van de woningen. De bouwkundige en technische installatie kosten na de afleverset zitten ook in dit model.

Template businesscase warmtenetten

Door het invullen van het template businesscase warmtenetten krijg je inzicht in de kosten van het ontwikkelen van een warmtenet. Dit helpt je bij het maken van een onderbouwde keuze.

Checklist beoordelen projectidee warmtenet

Deze checklist is bedoeld om gemeenten te helpen bij het beoordelen van een projectidee voor een warmtenet.

Infographic ontwikkelproces warmtenet

Het ontwikkelproces rondom een warmtenet kan heel complex zijn. Daarom hebben we een aantal teams die al samenwerken aan de realisatie van een nieuw warmtenet uitgedaagd: ontwerp een ontwikkeltraject van maximaal 1 jaar. Deze inzichten zijn uitgewerkt in een infographic van versnellers en vertragers.

EP-online

Download hier een databestand met de actuele energielabels van Nederland en jouw gemeente. Hiervoor is basiskennis nodig om databestanden te kunnen analyseren.

 

 

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"8","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"250437"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen