NPLW werkt aan handreiking uitvoeringsplan: denk jij mee?

15-06-2023

Het NPLW gaat aan de slag om tot een praktisch voorbeeld in de handreiking uitvoeringsplan te komen. NPLW nodigt expliciet gemeenten uit om ook aan dit proces deel te nemen. Eind dit jaar moet dit gereed zijn. Daarnaast starten we na de zomer een vergelijkbaar proces voor het Warmteprogramma.

Wat is een uitvoeringsplan?

In een uitvoeringsplan beschrijft een gemeente hoe een dorp, buurt of wijk aardgasvrij wordt. Het Uitvoeringsplan is de concrete en gebiedsgerichte uitwerking van de plannen uit het Warmteprogramma (huidige transitievisie warmte).

Het is de aan elke gemeente om tot haar eigen uitvoeringsplannen te komen. Het plan is vormvrij. Veel gemeenten en haar uitvoerende partners zijn zoekende hoe ze dit inhoud en vorm geven. Daarom biedt het NPLW ondersteuning door een model op te stellen dat gemeenten als voorbeeld kunnen gebruiken. Dit doet het NPLW samen met andere partijen, zoals VNG, Aedes, Unie van Waterschappen, NVDE en Netbeheer Nederland. Eind dit jaar moet dit model in de handreiking uitvoeringsplan gereed zijn.

Gemeente, meld je aan

Gemeenteambtenaren die werken aan de energietransitie, bijvoorbeeld als projectleider of jurist, nodigen wij uit zich voor het project aan te melden. Je kunt inhoudelijk meepraten over het model, maar ook aangeven dat je alleen op de hoogte gehouden wilt worden. Neem hiervoor contact op met Paul Picauly via e-mail: paul.picauly@minbzk.nl.

Waarom een uitvoeringsplan?

Het is voor bewoners, gebouweigenaren en uitvoerende partijen belangrijk om te weten wanneer welke stap wordt gezet in het aardgasvrij maken van de woonomgeving. Op die manier kan een bewoner afwegen welke isolerende maatregelen hijzelf al kan aanbrengen. De netbeheerder kan in gesprek gaan over de investeringen die nodig zijn om het net te verzwaren. Een uitvoeringsplan biedt het nodige inzicht door aan te geven hoe de uitvoering er op gebiedsniveau uit komt te zien.

Ook voor gemeenten zelf is een uitvoeringsplan praktisch onmisbaar. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is een langjarig en complex traject, waarover de gemeente regie moet voeren. Een planmatige aanpak helpt dit voor alle betrokken partijen behapbaar te maken door de opgave te structureren en keuzes inzichtelijk te maken.

Uitvoeringsplan raakt beleid en praktijk

Een uitvoeringsplan heeft ook direct impact, bijvoorbeeld voorhuiseigenaren die vanaf 2026 hun cv-ketel moeten vervangen. Een uitvoeringsplan geeft inzicht of deze investering nodig is en biedt mogelijk een uitzonderingsbasis.

Verder is het uitvoeringsplan behulpzaam om straks een gebied aardgasvrij te maken met behulp van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Het plan biedt de noodzakelijke onderbouwing om voor een wijk het Omgevingsplan aan te kunnen passen door inzicht te bieden in belangrijke aspecten zoals betaalbaarheid, doorlooptijden, participatie van bewoners, gebouweigenaren en andere gebruikers, afstemming met netbeheerders en het warmtebedrijf en haalbaarheid van het aardgasalternatief.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen