Geen onderwerpen controversieel verklaard voor de warmtetransitie

13-09-2023

De Tweede kamer stemde op 12 september 2023 over de lijst met controversiële onderwerpen. Deze onderwerpen worden pas weer behandeld zodra er een nieuw kabinet aantreedt. Wetsvoorstellen die de warmtetransitie raken, zijn niet controversieel verklaard. 

De Tweede kamer stemde op 12 september 2023 over de lijst met controversiële onderwerpen. Deze controversiële onderwerpen worden pas weer behandeld zodra er een nieuw kabinet aantreedt. Wetsvoorstellen die de warmtetransitie raken, zijn niet controversieel verklaard. 

Dit betekent dat de voorbereidingen en overleggen over aankomende stukken en wetsvoorstellen, waaronder de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) en de kamerbrief over voortgang van de Wet collectieve warmte (Wcw), door kunnen gaan. Dat is goed nieuws voor de voortgang van de warmtetransitie. Het maatschappelijke en politieke draagvlak om door te gaan met deze belangrijke dossiers is groot.

In de aanloop naar de stemming in de kamer hebben veel partijen - waaronder Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal overleg (IPO) en ondernemingsorganisatie VNO-NCW - er voor gepleit om de behandeling van deze onderwerpen in de Kamer door te laten gaan. Dit om vertraging te voorkomen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen